EnergiRot till villaägare förenklar utbyggnaden av solel

Utredningen Mindre aktörer i energilandskapet som leddes av Lise Nordin har varit ute på remiss. Solelkommissionen delar utredningens slutsats att de hinder som mindre aktörer möter idag behöver tas bort för att kunna nå målet om ett 100 % förnybart energisystem. Vi är också mycket positiva till förslaget att införa en energiRot till villaägare istället för dagens investeringsstöd.

”Köerna och osäkerheten är verkligen ett hinder idag för alla privatpersoner som vill ha solceller”, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

”Vi stödjer även utredningens förslag att bredda batteristödet till företag. Batterier idag är där solceller var för tio år sedan och ett stöd skulle kunna sätta fart på batteriinstallationer som är en viktig del i att skapa morgondagens elsystem med efterfrågeflexibilitet”, avslutar Johan Öhnell.

Läs hela Solelkommissionens remiss till Infrastrukturdepartementet

Se alla remisser samlade här