stort solcellstak i Sverige

EU-kommissionen har kommit med förslag på ett nytt energiskattedirektiv i sitt arbete i att klimatanpassa EU:s regelverk. I artikel 16 lyfter de fram att skattebefrielse för egenanvänd förnybar energi kan ske utan hänsyn till andra EU-direktiv och -regler. Det skulle kunna lösa upp knuten med att Sverige gjort bedömning att en total skattebefrielse för solel på stora tak skull kunna komma i konflikt med statsstödsregler.

Solelkommissionen stödjer i sitt remissvar till Finansdepartementet det nya energiskattedirektivet och vill att det ska bli extra tydligt med att skattebefrielsen inte bryter mot några regler.

Läs Solelkommissionens remissvar >>