Finansdepartementets förslag till ny energiskattelag

Solelkommissionen arbetar just nu för att det inte ska införas någon energiskatt på solel den 1 juli 2016, eftersom den stoppar utbyggnaden av solceller på bland annat skolor och sjukhus. Enligt riksdagens beslut ska skatten nämligen tas ut på den solel som större fastighetsägare, med mer än 255 kWt solceller, producerar på sina tak och använder i samma fastighet. Finansdepartementets motiv för ett införande av solskatten var att Sverige tvingats av EU:s statsstödsregler.

Idag kom regeringens förslag till nya regler som ska ge den tillverkande industrin, lantbruken och skogsbruken, med flera, en fortsatt kraftig skattenedsättning – utan att komma i konflikt med samma statsstödsregler! Skatterabatten innebär att skatten sänks från 29,2 öre till 0,5 öre/kWh, vilket innebär en sammanlagd rabatt på totalt 14 miljarder per år.

Regeringen har använt sig av höstens energiskatteutredning, som innehöll förslag på hur skatterabatten kan utformas så att den inte kommer i konflikt med EU:s statsstödsregler. Dessutom har Finansdepartementet gått ännu längre och inkluderar även Norrland i skatterabatten. Det visar att regeringen kan hantera EU:s statsstödsregler om de bara vill! Ändå har de inte inkluderat stora fastighetsägare som bygger solel för egenförbrukning!! Självklart hade de kunnat göra det om de ville.

Vi i Solelkommissionen har gjort en analys av energiskatteutredningens förslag och ser att modellen de föreslår, för att leva upp till EU:s statsstödsregler, kan användas även för solel. Regeringens förslag ska nu ut på remiss. Vi kommer att arbeta hårt för att det lagförslag, som kommer senare i vår, även ska innehålla en skatterabatt för solel från och med den 1 januari 2017.

Vi har bland annat skrivit om vårt förslag till lösning i Dagens Industri.