Platt tak med upplutade solcellspaneler

Flerbostadshus kan bidra till lokalt elbehov

När man står inför att bygga ett nytt hus är det viktigt att utforma det så att det använder så lite energi som möjligt. Det är också då man har de bästa förutsätt­ningarna att anpassa taket och fasaden för solceller. Det senare utnyttjas dock oftast inte. Endast ett fåtal av alla nya hus som byggs har utform­ats för kunna generera så mycket solel som möjligt, trots att detta skulle ge ett mycket stort positivt bidrag till klimatomställningen.

En av anledningarna till detta är hur energikraven är utformade i Boverkets Byggregler (BBR), där endast en andel av den solel som genereras på en byggnad tillgodoräknas byggnadens energiprestanda. Solceller underutnyttjas även i de byggnader som klassas för högre energiprestanda enligt märknings­systemet Miljöbyggnad, eftersom även detta utgår ifrån energiprestanda­beräkningen enligt BBR som grund.

Solelkommissionen vill ändra på detta och har därför tagit fram en rapport som tydliggör hur mycket solel som skulle kunna genereras på olika typer av byggnader – och hur liten andel av detta som i dagsläget blir tillgodoräknat enligt BBR. Rapporten är framtagen av David Larsson på Solisten.

Här hittar du rapporten >>