Fullsatt i Almedalen om solparker

Solelkommissionen åkte givetvis till Almedalen som återstartade i år. Vårt seminarium ”Kan solparker bli en del av Svensk elproduktion” blev fullsatt. Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige, ledde en panel dels med medlemmar i Solelkommissionen och med riksdagspolitiker. Anna Denell, Vasakronan, David Salsbäck, Axel Johnson, Jon Leo Rikardsson, HSB berättade om varför de byggt solparker och Johan Öhnell från Solkompaniet gav en bild av utvecklingen av solparker i Sverige från starten 2010 till idag. En bild som visar att ett mål på 15 TWh solparker redan till 2030 är fullt möjligt men att våra politiker måste vara tydliga med att solparker finns med i elektrifieringsstrategin för Sverige.

Två av huvudfrågorna var behovet av ett nationellt mål för solparker till 2030 och att göra dem till ett väsentligt samhällsintresse. Allt för att få fart på utvecklingen som stannat upp, beroende på att samrådsprocessen hos Länsstyrelserna haltar. I publiken fanns landshövdingen i Hallands län, Britta Benzler som gav en målande bild varför det behövs en tydlighet från politikernas sida på nationell nivå för att Länsstyrelserna ska kunna göra sitt jobb. Lyssna på hennes supertydliga exempel från verkligheten i det korta filmklippet som finns här

Monica Haider (S), Lars Thomsson (C) och Lorenz Tovatt (MP) delade med sig av sin positiva syn på solparker.  Men de fick också med sig att de behöver vara aktiva och ge myndigheter, elnätsbolag och alla aktörer klara besked om att solparker behövs och är en del av lösning på att Sverige ska fördubbla sin elproduktion. Solparker står för endast 5 % av den installerade solelen i Sverige, jämfört med upp till 60 % i andra länder, trots att Sverige har utmärkta förutsättningar. Vi har gott om mark och ett elnät i södra och mellersta Sverige som snabbt kan ansluta solparkerna.

Mer om Solceller på Marken – Solparker finns att läsa här