GP: Blåsta på solel – dags att agera

Idag debatterar Solelkommissionen Energimyndighetens förslag till förändrat investeringsstöd i GP. Du hittar artikeln här, eller nedan:

Solelen växer i Sverige, men för företag och bostadsrättsföreningar som bygger solel har hösten varit mörk. Nya regler har presenterats som effektivt rycker undan mattan för investeringar i solceller. Energiministern måste agera, skriver Anders Lago, HSB, med flera.

Världens energisystem förändras just nu i grunden. De senaste åren har antalet solcellsanläggningar mångdubblats, med sjunkande priser som följd. Solen tar stora och stabila kliv mot att bli den dominerande energikällan i världen år 2050. Solelkommissionen är ett nätverk av företag som har målsättningen att skapa förutsättningar för kundägd solel. Vårt mål är att solel ska stå för 10 procent av Sveriges elbehov redan år 2030, enbart genom att använda befintliga tak.

Det senaste förslaget är från Energimyndigheten. De råder regeringen att helt ta bort investeringsstödet bostadsrättsföreningar samt sänka det från dagens 30 procent till 10 procent för företag.

Det andra är riksdagsbeslutet om solskatt som togs veckan innan klimatmötet i Paris började och innebär i korthet att juridiska personer, med mer än 255 kW solceller, ska betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel. Lagförslaget kommer att stoppa utbyggnaden av solceller på skolor, sjukhus, butiker, kontor och flerbostadshus.

För företag och bostadsrättsföreningar är ett sänkt eller slopat investeringsstöd redan 2016 förödande när det kombineras med den nya lagen om en ny solskatt för större fastighetsägare.

Solelkommissionen anser att det borde vara en självklar princip att få använda den el man tillverkat själv utan att betala skatt. Tänk om man skulle betala energiskatt för den energi som sparas när en fastighetsägare tilläggsisolerar vinden eller installerar energieffektiv belysning.

Omedelbara åtgärder

För en hållbar marknad är det även avgörande att stödet successivt fasas ut enligt en tydlig plan under de fyra år som återstår. Ett lämpligt första steg vore en stödnivå på 25 procent under 2016. Då kan alla de fastighetsägare som börjat bygga solceller fortsätta, medan regeringen har tid att arbeta vidare på ett nytt regelverk som gör det möjligt att använda alla Sveriges tak till egenproduktion av solel.

Det är hög tid för energiministern att agera. Svenska företag riskerar att bli kvar med gammaldags energikällor och minskad konkurrenskraft. Nu krävs omedelbara åtgärder som låter solelen fortsätta växa på såväl kontor och butiker som skolor och flerbostadshus.

Fredrik Wirdenius
vd Vasakronan

Anders Lago
förbundsordförande HSB

Mats Fagerström
vd Telge Energi

Johan Öhnell
ordförande Solkompaniet