GP: Låt solceller få solklara regler

Ska vi nå Sveriges klimatmål om ett förnybart energisystem måste solceller få spela en viktig roll i bostadsbyggandet. Då måste reglerna för flerbostadshus ändras, skriver JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet i GP idag.

Läs hela debattartikeln här, eller nedan:

En otydlig lagstiftning utgör i dag en stoppkloss för solcellsel i flerbostadshus. Mer än hälften av hushållen i Sverige bor i lägenheter och en stor del av bostadsbyggandet som kommer ske de kommande åren kommer vara flerbostadshus. Det skapar möjligheter att forma såväl framtidens hållbara stadsmiljöer som morgondagens energisystem. I regeringens budgetproposition för 2017 saknas förslag och det är dags för vår energiminister Ibrahim Baylan (S) att öka tempot. Renoveringar och nybyggnad pågår för fullt och klimatförändringarna väntar inte.

Taken spelar stor roll


En efterlängtad nybyggnad av bostäder präglar i dag de större svenska städerna. Göteborg siktar mot 400-årsjubileet 2021 då 7 000 nya bostäder ska vara klara. Stockholms stad satsar på 40 000 nya bostäder till 2020 och Malmös mål innebär 13 000 nya hem under samma tid.

I dag står byggnader för nära 40 procent av landets energianvändning, och potentialen att minska behovet av inköpt energi är stor. Taken kan spela en viktig roll, men tyvärr byggs de flesta husen utan solceller. I en tid då jordens naturresurser blir allt knappare är det oacceptabelt att oklara lagar i dag tvingar oss att lämna en värdefull resurs outnyttjad. Om en fjärdedel av landets befintliga, södervända tak användes, skulle tio procent av landets elförsörjning kunna komma från solen. I dag kommer endast en tusendel av vårt elbehov från solen, vilket kan jämföras med exempelvis Tyskland som redan har runt sju procent solel i energisystemet.

Tre skarpa åtgärder

Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, JM, HSB, Telge Energi och Solkompaniet. Vi föreslår följande tre åtgärder:

1. Bredda skattereduktionen för solel. I dag byggs inga andelsägda solcellsanläggningar alls. Boende i flerfamiljshus som bygger solel tillsammans måste få samma möjligheter som villaägare att producera egen solel och få skattereduktion.

2. Tillåt flytt av el. För att tillvarata soliga tak är det avgörande att fastighetsägare kan flytta el mellan olika byggnader på samma fastighet. Först då kan man bygga optimalt på taken när elen kan användas även i de hus som har skuggiga tak.

3. Inför tak på fast andel av nätavgifter. Fasta elnätsavgifter motverkar kraftfullt investeringar i solceller. I dag får elnätsföretagen bestämma själva vilken fördelning mellan fast och rörligt som man vill ha. Här krävs det regelverk som begränsar den fasta delen till 50 procent.

Fredrik Wirdenius
vd, Vasakronan

Johan Skoglund
vd JM

Johan Öhnell
ordförande, Solkompaniet

Mats Fagerström
vd, Telge Energi