Grönt avdrag ännu bättre!

Solelkommissionen välkomnar dagens positiva besked från Skatteverket som gör det gröna avdraget ännu enklare. Skatteverket godkänner en schablon för de kostnader som inte är avdragsgilla i det gröna avdraget – projektering, resor och frakt.

Dessa kostnader beräknas till tre procent av totalkostnaden för en villainstallation. Det innebär att det gröna avdraget i praktiken blir 14,55 procent. Samma schablon kan användas för lagring och laddning, vilket gör att 48,5 procent av totalkostnaden för dessa installationer ges som grönt avdrag. För villaägare innebär det att det blir lättare att jämföra erbjudanden från olika solelinstallatörer, av totalkostnaden kommer det alltid bli ett grönt avdrag på fakturan på 14,55 procent.

Det är branschorganisationen Svensk Solenergi som legat på och tagit fram förslag till schablonen. Skatteverket har publicerat följande ställningstagande:

Skatteverkets ställningstagande