Hearing i nätkoncessionsutredningen

En efterlängtad utredning hade hearing den 4 december. Äntligen utreds Solelkommissionens förslag om att ge flerbostadshus rätt ha ett eget elnät mellan byggnader på samma fastighet, det vill säga att de kan ha en gemensam anslutningspunkt för hela kvarteret. Idag finns den möjligheten för bland annat industrier, skolor och flygplatser, men inte för flerbostadshus.

En ändring skulle innebära att man kan bygga större solelanläggningar på de tak som är bäst lämpade för solel i kvarteret och använda elen i samtliga byggnader. Utredningen är inne på att den ändringen ska göras och det var många på hearingen som gav sitt stöd för att öppna denna möjlighet för flerbostadshus.

Utredningens tidplan

Nätkoncessionsutredningen ska vara färdig i juni 2019 och innehåller självklart även fler frågor, där flera berör solel. Vi på Solelkommissionen var på plats under hearingen och har även lämnat våra skriftliga synpunkter och förslag på lösning till utredningen och kommer att följa upp solelfrågorna.

Läs mer om utredningen på deras webbsida (Statens offentliga utredningar)