Höjning av skattegräns till 500 kilowatt

Igår kom det lagförslag som regeringen aviserade i budgetpropositionen i september. Det innehöll inga överraskningar, gränsen för energiskattebefrielse för egenproducerad el  höjs från 255 kilowatt till 500 kilowatt. Lagförslaget går nu på remiss och lagen föreslås träda ikraft 1 juli 2021. Det är bra att det konkreta lagförslaget kommer redan nu, för det gör att alla som funderar på att bygga 255-anläggningar nästa år kan planera för att använda mer taktyta!

Regeringen ser dock inte att det finns någon möjlighet att ta bort skattskyldigheten för de som har många anläggningar som är mindre än 500 kilowatt men där den totalt installerade effekten är över 500 kilowatt. De sänker istället nedsättningen av energiskatten från 0,5 öre till noll. Sänkningen får självklart minimal betydelse, utan konsekvensen av att skattskyldigheten finns kvar blir att all den administration som följer av att vara skattskyldig också finns kvar. Det är ett problem för alla med många elabonnemang på samma organisationsnummer, eftersom skattskyldigheten även gäller inköpt el. Det innebär att kommuner och regioner med tusentals elabonnemang hör till dem som berörs i första hand.

Solelkommissionen, som är remissinstans, arbetar vidare för att förbättra förutsättningarna för solel. Vårt mål är att gränsen ska tas bort helt som ett nästa steg efter höjningen till 500 kilowatt.

Läs lagförslaget

Vad är Solelkommissionen?

Solelkommissionen är ett initiativ som vi Solkompaniet startade år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel: HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.

Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov.