Höjningen till 500 kW på stora tak allt närmare!

Nu har regeringens proposition till riksdagen kommit. Lagförslaget är helt i linje med regeringens tidigare förslag och innebär att gränsen för skattefriheten för egenproducerad solel höjs från 255 kilowattimmar till 500 kilowattimmar den 1 juli i sommar!

Skattskyldigheten för de med många mindre anläggningar, men som tillsammans är mer än 500 kilowattimmar, finns kvar, men sätts ned från 0,6 öre/kWh till noll. Det innebär att administrationen, som är det stora problemet finns kvar för de med många solelanläggningar. Solelkommissionen kommer fortsätta arbeta för att gränsen på 500 kW tas bort och att all egenproducerad el blir befriad från energiskatt. Om detta går igenom försvinner även administrationen av skattskyldigheten som idag utgör ett hinder för till exempel kommuner och regioner som alltid har väldigt många elabonnemang.

Här hittar du propositionen