Hur blir det med solcellsstödet?

Budgeten för 2019 antogs den 10 december i Riksdagen. Investeringsstödet, eller populärt kallat solcellsstödet, fanns med i bägge förslagen som hade chans att vinna. I Moderaternas budget som nu antogs finns det med 475 miljoner till solceller, vilket är hälften mot regeringens övergångsbudget och den ordinarie budget vi haft under 2018.

(M) vill även sänka stödet från 30 procent till 15 procent. Näringsutskottet, som ansvarar för detaljerna, var i sitt beslut den 14 december tydlig med att utfasning av investeringsstödet ska ske stegvis och att sänkningen till 15 procent ska ske snarast möjligt för att så många som möjligt ska få del av stödet. Beslut om stödnivån tas, efter en beredning i departementet, i regeringen. Min bedömning är att det sker någon gång under första kvartalet. I normalfallet gäller det att stödnivån utgår från den nivå som det är när man söker stödet. Näringsutskottet var så tydliga med att stödet måste räcka till alla, att det är möjligt att det denna gång även kommer omfatta de som redan sökt. Då räcker även den lägre budgeten i princip till alla som sökt och står i kön.

I november fanns det en miljard kronor i kön för ansökningar (beräknat med stödnivån 30 procent).

Min kommentar:

  • Det är bra att det blir klart att det kommer nya pengar till stödet, osäkerhet är alltid värst.
  • Det är viktigt att (M) ändrat uppfattning från förra året, när de ville ta bort stödet helt. Nu skriver de istället tydligt att de vill fasa ut stödet stegvis. Jag hoppas att departementet, som ska ta fram förslaget till att sänka stödnivån, även ser till att komma med ett förslag som redan nu talar om vad nästa steg är.
  • I vårbudgeten kommer de som då sitter i regeringen att kunna skjuta till mer pengar till stödet om de vill. Det innebär att inget är egentligen klart om hur stort stödet faktiskt blir under 2019. Solelkommissionen anser att alla som stod i kö i slutet av 2018 ska få stöd under 2019.
  • Det är bra att stödet börjar fasas ut. Det har vi i Solelkommissionen drivit länge, men det måste ske med framförhållning och med alla steg på en gång. Vi vill se en sänkning till 20 procent i ett första steg och till 10 procent i ett andra steg.
  • Det är också viktigt att en sänkning från 30 procent omfattar även de som sökt stöd, men inte fått det beviljat ännu. Annars riskerar vi att vissa kan bli utan stöd.
  • Solelkommissionen driver fortsatt att stödet till privatpersoner redan under 2019 ersätts av en SolRot som ger 15-20 procent av totalkostnaden i stöd.

Personligen tycker jag att det är konstigt att välja att halvera stödet till solceller, vilket innebär en halv promille av statsbudgeten, samtidigt som vi just avslutat COP 24 som innebär tydliga steg framåt för att minska koldioxidutsläppen! Jag är trots det fylld av tillförsikt att vi ska få till en ordnad avveckling av stödet när det kommer till kritan. Samtliga partier som jag har kontakter med är väldigt tydliga med att de vill ha solel i Sverige och att de förstår att man måste göra en stegvis avveckling av stödet för att inte störa den positiva utveckling som äntligen startat i Sverige.

Sök investeringsstöd

Funderar du på att söka stöd? Tveka inte, du kan alltid skicka in en ansökan. När en ny regering väl tillträtt kan de också skjuta till mer pengar. Från och med januari 2019 kommer ansökningsblanketten också att förenklas. Läs mer om hur du söker stöd på Energimyndighetens webbsida.

(Texten har uppdaterats 2018-12-18)

//Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen

Om budgeten och Solelkommissionen

Budgetpropositionen överlämnades 15 november 2018. Övergångsregeringen tog fram en budget till riksdagen som utgår från tidigare riksdagsbeslut. Läs mer om årets budget på Regeringskansliets webb.

Läs om övergångsbudgeten

Läs om Moderaternas budget

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet. Vi arbetar för att solel ska få bättre förutsättningar.