Hurra! Villaägarnas momsplikt slopas!

Idag kom regeringen med ett mycket positivt besked för villaägare som vill installera solceller: kravet på momsredovisning tas bort.

Finansdepartementet kommer, i en promemoria som presenteras i april, att föreslå att företag med en omsättning på mindre än 30 000 kr per år ska momsbefrias. Exempelvis innebär det att privatpersoner, som säljer små mängder solel, slipper massor av krångel och att det blir mycket enklare att skaffa solceller.

Lagförslaget ska ingå i budgetpropositionen för 2017 och träda i kraft den 1 januari 2017.

Hurra!