JM går med i Solelkommissionen

Som ett led i JMs hållbarhetsarbete har JM gått med i Solelkommissionen som anser att man bör tillvarata solens energi och att fastighetsägare ska ha möjlighet att producera sin egen solel.

För att kunna tillvarata solens energi anser Solelkommissionen att fastighetsägare bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av lokalisering, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

– Det här är ett viktigt led i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Genom att gå med i Solelkommissionen vill vi förbättra både nyttan och förutsättningarna att nyttja solenergi i de bostadsområden som vi är med och utvecklar, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

Solelkommissionen är ett nätverk, som Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet startat, och som anser att dagens lagstiftning begränsar möjligheten att producera egen solel. Konsekvensen är att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla.