Julklapp för solelvänner

Finansdepartementets julklapp till alla solelvänner kom idag, i form av proppen som innehåller lagtexterna för att ta bort solelskatten under 2017. De har verkligen arbetat snabbt! Nu kan alla, som planerar att bygga mer solel nästa år, känna sig lugna att till och med lagtexten finns färdig. Den ger skattefrihet för all solel som produceras i anläggningar upp till 255 kW, oavsett hur många man har. För att uppfylla EU-kraven finns en skatt på 0,5 öre/kWh kvar, vilket innebär en sänkning med 98 % från dagens nivå. Dessutom blir det enkelt för de fastighetsägare som berörs, eftersom de får göra skatteavdraget direkt i energiskattedeklarationen.

Vi i Solelkommissionen tackar för julklappen!
Lagförslaget, som du kan läsa i sin helhet här, föreslås träda i kraft 1 juli 2017.