Krav på bygglov slopat

Ytterligare regelförenklingar inom solelområdet! Den 1 augusti trädde lagändringen i kraft som innebär bygglovsbefrielse för solceller som följer takets eller fasadens lutning. Det slopade kravet är efterlängtat av många, särskilt av villaägare. Nu kommer processen för att bygga solelanläggningar gå snabbare och smidigare. Ett slopat bygglovskrav tillsammans med ett investeringsstöd på 30 procent innebär de mest gynnsamma förutsättningarna någonsin för småskalig solel i Sverige.

Bildtext: Vid Solelkommissionens seminarium i Almedalen var det flera politiker som lyfte fram borttagandet av bygglovskravet.

Läs mer om Solelkommissionens seminarium