Låt fler anläggningar stanna i elcertifikatssystemet!

I somras kom glädjande besked om att elcertifikatsystemet utökas med 18 TWh och förlängas till 2030. Detta är otroligt viktigt för utbyggnaden av solel mellan 2020 och 2030. Det är även avgörande för att nå Energimyndighetens långsiktiga mål om att solel ska utgöra 5–10 % av elanvändningen.

Under hösten har Energimyndigheten dock även föreslagit att nya solcellsanläggningar, som är mindre än 68 kW, inte längre ska vara med elcertifikatsystemet. Solelkommissionen anser att det kan vara rimligt att utesluta anläggningar är berättigade till skattereduktion, vilket huvudsakligen är villor. Däremot är det avgörande att anläggningar hos allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar även fortsättningsvis får vara kvar i elcertifikatsystemet. Solelkommissionens förslag är därför istället att nya anläggningar, som är större än 20 kW, även fortsättningsvis ska omfattas av elcertifikatsystemet.

Läs hela remissvaret här!