Låt solelen få röra på sig

Solelkommissionen träffade Riksrevisionen i början av juni. Riksrevisionen granskar stöden för solel och om de är samhällsekonomiskt effektiva. De ska lämna sin rapport till riksdagen i oktober och träffar dessförinnan departement och myndigheter och även Solelkommissionen för att få inspel till sin granskning. Solelkommissionen är mycket positiva till de lagförändringar som genomförts så att alla anläggningar upp till 255 kW i princip är energiskattebefriade. På mötet diskuterades Solelkommissionens förslag om rätten att få flytta el mellan flerbostadshus på samma fastighet, utan att drabbas av energiskatt. Likaså rätten att flytta el till egna fastigheter via det allmänna elnätet utan att betala energiskatt. Solel ska enligt vår uppfattning självklart få flyttas till egna hus när man har överskott.

– Detta är frågor som jag hoppas kan komma med i deras förslag till förbättringar av regelverken, säger Johan Öhnell, arbetande styrelseordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.