LT: Solelreformen alla väntar på är inom räckhåll

Solelreformen som alla väntar på är inom räckhåll. Se till att även lägenhetsägare kan använda solel, skriver Anders Lago, Fredrik Wirdenius, Johan Skoglund, Johan Öhnell och Maria Richtnér från nätverket Solelskommissionen i flera tidningar.

  • Läs debattartikeln i Länstidningen Södertälje, LT – publicerad 2018-10-13 här eller nedan.
  • Läs debattartikeln i Sundsvalls Tidning – publicerad 2018-10-14 här.
  • Läs debattartikeln i Norrtelje Tidning – publicerad 2018-10-16 här.

Solelreformen alla väntar på är inom räckhåll

Sveriges villaägare får sedan 2015 en skattereduktion när de blir solelproducenter, men du som bor i lägenhet omfattas inte.

Regeringen har utrett frågan om breddad skattereduktion och det finns redan ett färdigt förslag sedan i mars. Med det kan alla som bor i lägenhet och bygger solel tillsammans på sitt gemensamma tak eller i solelpark få samma skattereduktion som villaägarna. Men förslaget har lagts på is på departementet. Vi vill att reformen ska genomföras så att alla kan bygga solel redan nästa sommar.

Sommarens extremtorka har fått upp klimatfrågan på dagordningen och antalet villaägare som bygger solel kommer att mer än fördubblas i år. För villaägare finns både en skattereduktion och ett investeringsstöd för solel, vilket har gjort att vi i Sverige nu börjar använda våra villatak för att producera el. Men de som bor i lägenhet eller är villaägare utan tak som fungerar för egna solceller, går fortfarande och väntar på att få vara med i solelrevolutionen.

Trots att breddningen av skattereduktionen redan har utretts och att det nu finns ett färdigt förslag hos miljö- och energidepartementet, har ingenting hänt. Vi anser att det är dags att agera – IPCC:s nya rapport visar att vi behöver snabba upp tempot i omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Utredningens förslag innebär att de som vill producera solel tillsammans kan bilda en andelsförening som bygger solelanläggningen. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Skattereduktionen till en villaägare är, om man har en solelanläggning som producerar 5 000 kilowattimmar per år, i genomsnitt 1 800 kronor per år.

Utredningen har tyvärr tolkat EU:s statsstödsregler väldigt konservativt, vilket begränsar storleken på andelsföreningarna. Dessa begränsningar måste bort.

En skattereduktion på den nivån även till de som bor i lägenhet skulle kosta ytterligare 180 miljoner kronor per år om 100 000 hushåll skulle använda sig av den. Det kan jämföras med energiskatten på el som varje år drar in över 30 miljarder till staten.

Utredningen har tyvärr tolkat EU:s statsstödsregler väldigt konservativt, vilket begränsar storleken på andelsföreningarna. Dessa begränsningar måste bort om andelsföreningarna ska kunna bygga både sol- och vindel, men reformen bör självklart genomföras redan nu.

Det är ett utmärkt första steg att starta andelsföreningar för solel. EU-reglerna är under utveckling och det övergripande målet inom EU är att stödja all förnybar energi. Det gör att Sverige i nästa steg skulle kunna tillåta större andelsföreningar så att även vindkraften omfattas.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge Energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste även boende i flerbostadshus ha möjlighet att skaffa solceller. Detta är en rättvisefråga. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Johan Skoglund, vd JM
Johan Öhnell, vd Solkompaniet
Maria Richtnér, tillförordnad vd Telge Energi

Läs också Solelkommissionens debattartiklar i: