LT: Tvärstopp för solel på skolor och sjukhus

Den här veckan debatterade Solelkommissionen även i LT under rubriken Tvärstopp för solel på skolor och sjukhus. Här hittar du hela debattartikeln. Du kan också läsa nedan!

Över 80 procent av Sveriges befolkning anser att vi bör satsa mer på solenergi. Förutsättningarna finns. Solinstrålningen i Södertälje är inte mycket lägre än i ett Medelhavsland som Italien.

Därför är det märkligt att regeringen nu föreslår en lag som sätter stopp för att använda taken på flerbostadshus, sjukhus och alla större fastigheter till solpaneler. Det leder till allvarliga bakslag för omställningen till förnybar elproduktion.

Nytt lagförslag

Av Sveriges elanvändning kommer ynka 0,06 procent från solen. Det kan jämföras med Italien där tio procent av elen är solel. Även om Medelhavsområdet är känt för sitt soliga väder är Sveriges förutsättningar nästan lika bra. Södertälje nås, trots betydligt nordligare breddgrader än Medelhavet, av ungefär 60 % av den solinstrålning som når Rom. Staden borde därmed ha åtminstone 6 % procent av elbehovet från solceller redan i dag.

I dag tillvaratar Sverige knappast solen som energikälla. Därför har Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet bildat nätverket Solelkommissionen, med målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas.

Regeringen har tidigare haft höga ambitioner i dessa frågor. Därför blev vi mycket förvånade när Finansdepartementet, med Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) i spetsen, föreslog kraftiga försämringar av lagen om skatt på energi.

I korthet innebär lagförslaget att juridiska personer, som har flera fastigheter, får betala energiskatt för den el som de reducerar sin förbrukning med. De ska alltså betala energiskatt för att de sparar energi.

Vi anser att det är självklart att den som sänker sitt behov av extern energi, genom att tillföra och använda solel, inte ska beskattas för egenanvändningen.

Självklart ska det finnas storleksgränser för egenproduktion av el. Men gränserna måste gälla per anläggning, och inte per juridisk person. Annars kommer allmännyttiga bostadsbolag och andra offentliga fastighetsägare att missgynnas.

Detsamma gäller större bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med många solcellsanläggningar.

För en snabb och effektiv utbyggnad av svensk solenergi krävs en lagstiftning som inte bestraffar den som vill producera egen solel.

Rätten att använda den energi man producerar själv, utan att bli beskattad, borde vara lika självklar som rätten att odla och konsumera egna grönsaker utan att betala skatt.

För att tillvarata soleffektiva tak måste elkunder också ha möjlighet att använda elnätet för att överföra solel mellan sina egna fastigheter.

Eftersom solen lyser på dagen, då elanvändningen i exempelvis bostäder är låg, är det rimligt att kunna flytta elen från en större solcellsanläggning till flera olika fastigheter som ägs av samma fastighetsägare utan att bli energiskattepliktig.

En inskränkning av detta leder till att endast små anläggningar på tak med fantastisk solinstrålning kommer att installeras. Det är ett slöseri med energiresurser och samhällsekonomiskt ineffektivt.

Solelkommissionen har höga förhoppningar om att regeringen ska inse vilka allvarliga bakslag lagförslagen innebär för omställningen till förnybar elproduktion. Självklart ska Sverige använda sina tak till solceller och Södertälje borde kunna få sex procent av elen från solceller redan i dag.

Och om vi använder en fjärdedel av de befintliga taken i Sverige kan vi få tio procent av elen från solceller år 2030. Det är vår målsättning.

Nu behövs regelförändringar som underlättar, inte stoppar, lokal kundägd produktion av förnybar, klimatsmart solenergi.

Magdalena Andersson och Per Bolund: Sverige vill ha mer solel.

Nu är det upp till er att gå folkviljan till mötes och rikta ljuset mot en förnybar elproduktion.

Anders Lago
förbundsordförande HSB

Mats Fagerström
vd Telge Energi

Johan Öhnell
ordförande Solkompaniet