Lunch, lagstiftning och lösningar!

Välkommen till ett seminarium med ljusa utsikter!

De senaste tre åren har villkoren för solel förbättrats kraftigt i Sverige. Småskalig kundägd solel har fått komma in i lagen om skatt på energi och är helt befriad från energiskatt eller nedsatt till 0,5 öre/kWh. Lagstiftningen uppfyller kraven från EU:s statsstödsregler vilket ger trygghet och långsiktighet för alla fastighetsägare som satsar på solel.

Nätverket Solelkommissionen bjuder in till ett lunchseminarium i två delar. På det första berättar vi om de förbättringar som skett i regelverken för solel och vilken effekt det har på solelutbyggnaden. Det andra panelsamtalet handlar om vad politiken har för planer för solel och några av de förslag till förbättringar som Solelkommissionen driver.

Ett mål för Solelkommissionen är att regelverken för kundägd solel ska vara helt klara till 2020 och att investeringsstödet till solel då kan avvecklas. Då ska Sverige ha börjat klättra uppåt bland de länder inom EU som använder solel i omställningen till ett förnybart energisystem. Idag kommer endast två promille av Sveriges elanvändning från solel. Potentialen är tio procent, bara på befintliga tak.

Vad innebär de kraftigt förbättrade villkoren för solel?

Medverkande: Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Henrik Svensson, fastighetsutvecklingschef, Storebrand fastigheter, Per Löfgren, hållbarhetschef JM och Magnus Ulaner, miljöchef HSB.

Moderator: Maria Pohjonen, konsult Solkompaniet

Vad kan vi förvänta oss av solelutvecklingen till 2020 i Sverige?

Medverkande: Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP), Åsa Westlund, riksdagsledamot (S), Maria Weimer energipolitisk talesperson (L), Gustav Hemming, miljölandstingsråd (C) och Johan Öhnell, vd Solkompaniet.

Moderator: André Johansson, presschef HSB

Tid: Måndag 5 februari 2018, kl 11.30 – 13.00. Vi bjuder på enklare, vegetarisk, lunch
Plats: HSB Riksförbund, Flemminggatan 41, Stockholm

Ladda ner inbjudan

Anmälan: Via länk nedan, senast 29 januari 2018. Deltagande är kostnadsfritt, men vid utebliven närvaro fakturerar vi lunchen, 200 kr.
Frågor? Maria Pohjonen, Solkompaniet, 0708 – 86 41 19, maria.pohjonen@solkompaniet.se

Varmt välkommen!