Lunchseminarium: Solel 2019 – fortsättningen!

Ett strålande lunchseminarium den 28 mars

Förra året hände det – över 10 000 villaägare installerade solceller och den svenska solcellsmarknaden omsatte totalt mer än 2 miljarder kronor. De senaste årens förbättringar av villkoren för solel, tillsammans med lägre priser, har nu gett resultat. Hur ser vi till att utvecklingen fortsätter?

Sveriges villaägare får en skattereduktion när de blir solelproducenter, men de som bor i lägenhet omfattas inte. Sedan ett år tillbaka finns ett färdigt förslag om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel för att lägenhetsboende och andra med mindre lämpliga soltak ändå ska kunna bli solelproducenter.

I januariavtalet finns det en punkt om att göra det enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Solelkommissionen har föreslagit att investeringsstödet ska fasas ut och ersättas med en SolRot. När kan vi förvänta oss en övergång?

IPCC:s senaste rapport visar att vi behöver snabba upp tempot i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Den svenska solelrevolutionen måste fortsätta. Solelkommissionen är ett nätverk av bolag som arbetar för att ständigt förbättra förutsättningarna för svensk solel.

Vad skulle ett förändrat regelverk innebära?

Medverkande:

  • Magnus Ulaner, miljöchef HSB
  • Maria Richtnér, strategichef Telge Energi
  • Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna
  • Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet

Vad händer inom solelpolitiken?

Medverkande:

  • Patrik Engström, energipolitisk talesperson (S)
  • Rickard Nordin, energipolitisk talesperson (C)
  • Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson (MP)

Moderator för samtalen: Maria Pohjonen, kommunikationsansvarig Solkompaniet

Tid: Torsdag 28 mars 2019, kl 11.30 – 13.00. Vi bjuder på enklare, vegetarisk, lunch
Plats: HSB Riksförbund, Flemminggatan 41, Stockholm

Anmälan: Senast 21 mars 2019. Deltagande är kostnadsfritt, men vid utebliven närvaro fakturerar vi lunchen, 200 kr.
Frågor? Maria Pohjonen, Solkompaniet, 0708 – 86 41 19, maria.pohjonen@solkompaniet.se

Varmt välkommen!