Mer solel på flerbostadshus – nytt regelverk på gång

Idag kom Nätkoncessionsutredningen med förslag till förbättringar av regelverken för att göra det lättare för omställningen av energisystemet. Flera påverkar kundägd solel. En viktig fråga som Solkompaniet driver tillsammans med de andra i Solelkommissionen är att man ska ta bort förbudet mot interna nät mellan flerbostadshus. Idag måste varje byggnad i ett kvarter ha en egen anslutningspunkt till det allmänna elnätet. Det gör att man inte kan använda de bästa taken fullt ut på flerbostadshus och föra överskottet till de byggnader som har sämre förutsättningar. Nu konstaterar utredningen att detta hinder måste bort och att interna nät ska tillåtas mellan flerbostadshus på samma fastighet. Det sänker enligt Solkompaniets beräkningar kostnader med cirka 20 procent när man bygger stort på de bästa taken, istället för mindre anläggningar uppdelade på flera tak. Förslagen ska nu på remiss och föreslås träda ikraft 1 januari 2021.

Läs hela utredningen

Bild: Satellitbild från Google Maps över flerbostadshus. Med ett förändrat regelverk skulle den här bostadsrättsföreningen kunna placera solceller på de mest optimala taken och skicka solel till husen med sämre solelförutsättningar.

Vilka ingår i Solelkommissionen?

Solelkommissionen är ett nätverk som startades år 2015. Idag består vi av HSB, IKEA, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Vårt mål är att solel år 2030 ska producera tio procent av Sveriges elbehov.

Läs vad vi tidigare skrivit om Nätkoncessionsutredningen