Nybbygd solelpark i Sverige

Solelkommissionen stödjer helt utredningens förslag att införa en portalparagraf om att klimatförändringarna ska minimeras. Det är ett bra steg men det krävs mer.

Sverige har tillräckligt med solinstrålning, gott om mark och ett bra elnät för att ta emot solelproduktion som byggs på rätt platser. Det finns dessutom ett stort intresse att investera i solel i Sverige utan någon form av statligt stöd. Det gör att förutsättningarna finns för att göra omställningen till ett helt förnybart elsystem betydligt snabbare än vad Sverige tidigare räknat med. Men för att det ska bli möjligt behöver Miljöbalken ändras och vägledningar tas fram för att tillståndsprocesserna ska kunna utvecklas för att hantera solelparker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Läs mer i vår remiss som vi skickat in till Miljödepartementet >>

Här hittar du alla Solelkommissionens remissvar >>