Nu sänks skatten – Stockholms Hamnar satsar återigen på solel

Den 1 juli sänks skatten på solel rejält vilket har resulterat i att Stockholms Hamnar återigen satsar på solel som en del i sin strävan att bli helt fossilfritt. En helt ny anläggning, byggd av Solkompaniet, tas i drift just den 1 juli på taket till byggnaden Banankompaniet i Frihamnen. Anläggningen är på 83 kW och elen kommer att användas till byggnadens förbrukning.

– Den nya skattelagstiftningen gör det möjligt att bygga kundägd solel på minst 90 % av takytorna i Sverige. Det gör att solelbyggandet nu äntligen kan ta fart i Sverige. Solen räcker även här och det är fantastiskt smart att ta tillvara taken som står oanvända idag, säger en glad Johan Öhnell, ordförande för Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Läs Stockholm Hamnars pressmeddelande