Nu skapas långsiktighet för större fastighetsägare!

I december presenterade regeringen sitt förslag på hur energiskatten för fastighetsägare med flera solcellsanläggningar kan reduceras. I förslaget stod att skattenedsättningen ska ses över efter fem år, vilket vi pi Solelkommissionen var starkt kritiska till eftersom det skapar en stor osäkerhet om långsiktigheten i politiken. Därför var det mycket glädjande att regeringen i lagrådsremissen, som kom i mitten av februari, skrev följande: ”Den utvidgade skattebefrielsen ska inte utvärderas särskilt efter fem år”.

Det blir alltså ingen särskild översyn utöver den regelbundna prövningen av skatteutgifter som, i enlighet med de skattepolitiska riktlinjerna, redan bör ske. Därmed skapas nu möjligheter för fastighetsägare att tänka långsiktigt kring sina investeringar i egen solel.
Läs hela lagrådsremissen här!