Ny skattedom om moms på solel till lägenheter

En fråga som gått fram och tillbaka de senaste åren är om bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som säljer el till sina BRF-medlemmar/hyresgäster ska debitera moms eller ej. Den har nu avgjorts i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domen innebär att moms ska tas ut på den el som mäts och debiteras till hyresgästerna. Tidigare har skatterättsnämnden ansett att moms inte ska tas ut för att elen anses vara en del av hyresavtalet som är en momsfri tjänst. Nu ändras det.

Det innebär att solel som produceras i flerbostadshus och som säljs till de som bor i huset (det vill säga lägenheten har inte ett eget elabonnemang) fortfarande har förmånen att man inte betalar någon energiskatt på solelen (eftersom elen produceras och används utan att gå ut på det allmänna elnätet i en anläggning som är mindre än 255 kW). Men att man måste ta ut moms på den elkostnad man tar ut av hyresgästerna. Den momsen blir då en kostnad för föreningen/fastighetsägare, samt att det kräver extra administration för att hantera momsen. Frågan om momsen på solelanläggningen ska vara avdragsgill (vilket verkar rimligt) avgörs i ett annat skatteärende som inte är klart.

Den här domen innebär tyvärr att det blir krångligare för solel på flerbostadshus och ett steg tillbaka i utvecklingen att skapa bättre regelverk för kundägd solel.

Läs artikel i Fastighetstidningen, 18 dec 2019: Domstolsbeslut kan spräcka planer på solel

Domslutet hittar du här