Ny solskatt stoppar solel på skolor, sjukhus och bostäder

Nu införs en skatt på egenproducerad solel. Skatten drabbar fastighetsägare med solel på många tak, och begränsar solceller på såväl skolor och sjukhus som flerbostadshus och butiker. Det blir konsekvensen av budgeten för 2016 som riksdagen idag fattade beslut om.

Här hittar du Solelkommissionens pressmeddelande om höstbudgeten.

Från och med sommaren 2016 införs en storleksbegränsning på 255kW solceller per juridisk person. Den som har fler solceller måste betala energiskatt för all solel som produceras, även den el som används direkt i byggnaden.

– Det är en mycket olycklig begränsning. För ett kommunalt bostadsbolag som Familjebostäder innebär det en maximal solelproduktion på två procent av den möjliga produktionen på befintliga tak. Samtidigt står kommuner, landsting och fastighetsbolag på kö för att installera solceller, säger Johan Öhnell, Solelkommissionen.

Juridiska personer som äger flera fastigheter kommer i fortsättningen att betala skatt på den el som de inte längre köper när de satt upp solceller.

– Den extra solskatten är mycket märklig. Tänk om samma sak skulle gälla när en fastighetsägare tilläggsisolerar vinden eller installerar energieffektiv belysning. Att man tvingas betala energiskatt för att man sparar energi är orimligt, säger Johan Öhnell.

Konsekvensen av storleksbegränsningen innebär att omkring hälften av alla Sveriges tak inte kommer utnyttjas till solenergi.

– Den nya solskatten kommer skoningslöst att stoppa utbyggnaden av solceller på bland annat skolor, sjukhus och bostäder. Det är slöseri med värdefulla energiresurser, fortsätter Johan Öhnell.

Vill du läsa pressmeddelandet i sin helhet? Då hittar du det här.