Ny Teknik: Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller

Andelsägande är utmärkt för dem som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel. Men det måste få ske på lika villkor som för dem som bygger på sina egna tak, skriver Ikea, HSB, Solkompaniet, Vasakronan och Telge Energi.

Villaägare har sedan 2015 en skattefrihet för sol- och vindel som produceras för eget bruk. I år infördes även ett grönt avdrag för villaägare som installerar solel på sitt tak. Det har gjort att mer än 60 000 villaägare nu har solel på sina tak och antalet ökar rekordsnabbt.

En fantastiskt positiv utveckling. Men alla som bor i lägenhet väntar fortfarande på sin tur, trots att viljan att producera sin egen förnybara el tillsammans är stark. Regeringen startade en utredning redan 2017, men den är ännu inte färdig.

Intresset för att producera sin egen förnybara el tillsammans med andra är stort eftersom det är ett enkelt sätt att se till att det tillförs lika mycket utsläppsfri el som du använder i ditt hem. Men villkoren är helt annorlunda för dig som bor i lägenhet jämfört med om du äger ditt eget hus och har ett bra tak som är lämpligt för solceller.

Sverige har ändrat på en rad lagar de senaste åren för att öppna upp för egenanvändning av el. Det helt avgörande har varit att jämställa egen förnybar el med andra åtgärder för att spara el för en villaägare. Därför utgår inte längre någon energiskatt på egenproducerad el på samma sätt som du aldrig har behövt betala skatt på den el som du sparar genom att installera en värmepump.

Regeringen tillsatte redan 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion till villaägarna till att även omfatta dem som bor i lägenhet, vilket är en majoritet av de svenska hushållen. I utredningsdirektivet står det: ”En strävan bör vara att ge likartade förutsättningar för produktion av förnybar el oberoende av boendeform”.

I juni 2021 svarade energiminister Anders Ygeman på en fråga i riksdagen om när utredningen skulle vara färdig. Hans svar var att utredningen fortfarande pågick och att han tyckte det var viktigt att skapa förutsättningar för konsumenterna att vara med i energiomställningen, men att han inte kunde föregå utredningen.

Solelkommissionen anser att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Andelsägande är ett utmärkt och enkelt sätt för dem som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Men det måste få ske på lika villkor som för dem som bygger på sina egna tak.

En skattereduktion eller reducerad energiskatt för andelsägd el kommer att medföra att många nya solelparker byggs. Det är viktigt för att öka produktionen av förnybar el. Att uppmuntra och skapa förutsättningar för privatpersoner att bygga solelparker tillsammans kommer även vara en viktig del i att skapa acceptans och intresse för utbyggnaden av solelproduktionen.

2018 antog EU ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Och under 2021 har EU höjt sina 2030-mål för andelen förnybar el. Vår bedömning är att reformen är helt i linje med EU-direktiven och kan genomföras utan problem med statsstödsregler.

Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att skyndsamt se till att utredningen görs klar och ge besked i budgetpropositionen i september att reformen kommer att genomföras 2022.

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Jonas Carlehed, hållbarhetschef Ikea

Johanna Skogestig, vd, Vasakronan

Johan Öhnell, ordf, Solkompaniet

Johannes Boson, vd, Telge Energi

Aktörerna samverkar under namnet Solelkommissionen.

Här kan du läsa artikeln i Ny Teknik.