Ny Teknik: Släpp fram solrevolutionen, Anders Ygeman

Föråldrade lagar lägger krokben för att flytta el mellan byggnader och solrevolutionen står och stampar i farstun. Många vill ha el från solen men alltför få flerfamiljshus har installerat solceller, skriver nätverket Solelkommissionen i en debattartikel i Ny Teknik.

Läs debattartikeln här eller nedan.


Släpp fram solrevolutionen, Anders Ygeman

Föråldrade lagar lägger krokben för att flytta el mellan byggnader och solrevolutionen står och stampar i farstun. Många vill ha el från solen men alltför få flerfamiljshus har installerat solceller, skriver bland andra Anders Lago, HSB och Johan Skoglund, JM.

Rekordmånga villaägare installerade solceller förra året och det finns en enorm potential för småskaligt producerad solel även i landets bostadsrättsföreningar.

Sifo har på uppdrag av HSB och Solelkommissionen undersökt inställningen till solel och solceller hos boende i bostadsrättsföreningar. Nära 6 av 10 svarar att det är viktigt för dem att deras bostadsrättsförening använder solenergi som energikälla. Av dessa föredrar var tredje att elen kommer från solceller på den egna bostadsrättsföreningen. Ändå är det endast 3 procent som svarar att deras förening har installerat solceller.

Stort glapp

Varför är glappet så stort? Ett stort hinder är lagstiftningen, som kom till i en tid med några få stora elproducenter men passar illa i dag då vi ser allt fler små producenter av solel.

Med dagens lagstiftning drabbas en bostadsrättsförening av energiskatt ifall den flyttar egenproducerad el mellan olika byggnader, vilket stoppar ett optimalt utnyttjande av taken och överföring av solel från byggnader med överskott till de med underskott.

Förändrade i grunden

Villkoren för solel i Sverige har förbättrats kraftigt de senaste åren, men den budget som vann stöd i Riksdagen i december förändrade förutsättningarna för solcellsstödet i grunden. Vi vill därför att:

1. Egenproducerad solel måste kunna flyttas mellan byggnader inom samma fastighet. I dag omfattas inte flerbostadshus av förordningen om icke koncessionspliktiga nät (IKN). Vi vill att flerbostadshus ges rätt till att ha ett internt elnät, det skulle göra att taken används på ett optimalt sätt både på befintliga hus men även på alla de flerbostadshus som ska byggas under de kommande åren.

2. Besked om investeringsstödet till solceller. Regeringen bör besluta om en sänkt stödnivå till 15 procent för att pengarna ska räcka till fler som vill producera solel. Den halverade stödnivån ska gälla under kommande tre år och upphöra tidigast år 2022.

3. Mer medel behövs till de som sökt stöd för installation av solceller. Regeringen måste ta fram en plan under våren 2019 och tillföra de ytterligare medel som behövs för de mer än 13.000 som står i kön och de som söker fram till 2021. Vi bedömer att stödet kan fasas ut 2022.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge Energi. Vi menar att det är fullt möjligt att producera tio procent av Sveriges elbehov med energi från solen år 2030 – en elproduktion som använder befintliga tak, finansieras av elkunderna och som från 2022 kan byggas utan investeringsstöd. Nu är det hög tid att regeringen och energiminister Anders Ygeman skapar långsiktiga spelregler och släpper fram solrevolutionen.

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Johan Skoglund, vd, JM
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mikael Sellstedt, tf vd, Telge Energi