Ny Teknik: Vi måste få dela på de soligaste taken

Att dela på en gemensam värmepanna mellan byggnader är helt okej. Men om man delar på solenergi från det soligaste taket då bestraffas man med energiskatt. Ändra de förlegade reglerna, skriver företrädare för Solelkommissionen i Ny teknik. Läs debattartikeln här eller nedan.

Solelsskatten försvann i somras, vilket gör att utbyggnaden av solel i Sverige nu ökar. Men vi har fortfarande ett ålderdomligt regelverk som inte är anpassat för den nya tidens energi.

Det hindrar att våra tak används optimalt för solel, speciellt på flerbostadshus. Överskott från ett soligt tak får inte flyttas till en byggnad med ett skuggigt tak. En enkel regeländring är allt som krävs. Här har energiminister Ibrahim Baylan ett gyllene tillfälle att sprida solelen i Sverige.

Klimatproblematiken väntar inte, runt om i världen blir vädret mer extremt och naturkatastrofer inträffar allt oftare. Diskussionerna om hur man bäst gör verkstad av klimatavtalet från Paris 2015 är i full gång, senast på COP23-mötet i Bonn. Sverige som är drivande i dessa frågor behöver ta ansvar och göra förändringar på hemmaplan också.

Solceller fungerar utmärkt i Sverige och är ett av de mest skonsamma sätten att producera el på. Solelkommissionen är ett nätverk med målsättningen att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030. Men för att det ska bli möjligt måste vi reformera regelverken.

Förra året antogs Energiöverenskommelsen och att vi till år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. I samma överenskommelse slogs det också fast att det ska bli enklare att vara en småskalig producent av el och att befintliga regelverk bör anpassas. När Solelkommissionen i somras höll ett seminarium i Almedalen fick vi också positiva besked från både (C) och (S). Men ännu har inget hänt.

Dagens lagstiftning skapades i en tid då det fanns ett fåtal stora elproducenter. Nu är vi istället på väg mot en elmarknad med mängder av elkunder, som med hjälp av solceller producerar egen el. Problemet är att dagens lagstiftning inte hängt med i utvecklingen. Den stoppar överföring av solel från byggnader med överskott till de med underskott. Om en elkund använder elnätet och flyttar solel mellan egna byggnader utlöser det full energiskatt. Detta trots att någon försäljning av el inte ägt rum.

Konsekvensen blir att en bostadsrättsförening inte kan täcka det soliga taket på en byggnad helt med solceller, eftersom elen inte kan användas i alla byggnaderna i föreningen. Samma sak gäller för allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare. Vi menar att det är självklart att man ska kunna producera el på en byggnad och skicka den vidare till de andra i samma kvarter. Det är till exempel helt accepterat att ha en gemensam värmepanna och dela på varmt vatten mellan byggnaderna, men vill man föra el mellan dem tvingas man ut på elnätet. Och då drabbas man av energiskatt!

Även Skatteverket anser att detta är rimligt. De har tidigare tydliggjort att flytt av el inte bör betraktas som försäljning och att alla därmed måste få flytta el, under samma timme som den produceras, utan att beskattas.

Vi vill ta vårt klimatansvar och bygga mer solceller. Men för att kunna göra det fullt ut, behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. När det är på plats kan regeringen avveckla det investeringsstöd för solel som finns i dag. En enkel regelförändring som i nästa led ger minskade kostnader för staten.

Nu är det upp till energiminister Ibrahim Baylan och regeringen att skingra några retsamma moln för att Sverige ska ta nästa steg mot 100 procent förnybar elproduktion.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Johan Skoglund, vd, JM

Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan

Johan Öhnell, vd, Solkompaniet

Mats Fagerström, vd, Telge Energi