Nya regelverk på gång

I förra veckan kom regeringen med en lagrådsremiss innehållande förslag till ny beskattning av solel. Lagförslagen innebär att solel upp till 255 kWt per anläggning och juridisk person fortsätter att vara befriad från energiskatt, så länge den används direkt i fastigheten. Det blir även tillåtet att sälja överskott från dessa anläggningar, utan att förlora energiskattefriheten för den el man förbrukar själv. Det senare är en förbättring jämfört med idag, eftersom försäljning av överskott hittills inneburit förlorad energiskattebefrielse för alla utom privatpersoner.

Tyvärr innebär lagförslagen också att regeringen vill att energiskatt ska tas ut på all solelproduktion utöver 255 kWt per anläggning och per juridisk person. Detta ska gälla även om producenten använder elen direkt i den egna fastigheten. Regeringen vill även införa ett förbud mot att elkunderna, utan att betala energiskatt, flyttar el mellan egna förbrukningspunkter.
Regeringens förslag om att införa denna nya beskattning av solel va ute på remiss i våras. Praktiskt taget alla remissinstanser var emot regeringens förslag, från KTH och Uppsala Universitet, till HSB, SABO, privata fastighetsbolag, Statens Fastighetsverk och Energimyndigheten. Trots det blir förslagen nu en del av regeringens budgetproposition för 2016, som behandlas i riksdagen i höst, sedan föreslås de träda i kraft den 1 juli 2016.

Solelkommissionen arbetar nu intensivt med att försöka ändra regeringens förslag och hoppas att förnuftet ska segra! Självklart ska man som elkund kunna producera egen el, för att minska sin förbrukning, utan att betala skatt för den el man inte köper. Tänk om staten skulle ta ut energiskatt på den el som sparas genom en värmepump eller genom att energieffektivisera. Eller om de som kör elbil skulle betala bensinskatt för den bensin de inte köper!