Övergångsregler viktigt för fortsatt solelboom

Grönt avdrag förenklar för villaägare

Regeringen kom i mitten på maj med sitt förslag till grönt avdrag som ska ersätta stödet för solceller, lagring och elbilsladdning. Förslaget har nu varit ute på remiss, med extra kort remisstid och avsikten är att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2021. Det nya avdraget gäller för installationer som genomförs och betalas efter den 1 januari 2021.

Det gröna avdraget är en mycket bra ersättning till dagens solcellsstöd till villaägare. Med ett grönt avdrag slipper du som villaägare att göra en speciell ansökan, stå i kö under normalt cirka ett år och ha en osäkerhet om du kommer att få stödet och vilken nivå stödet kommer att vara.

Solelboomen för villaägare kan med förslaget fortsätta. Ett grönt avdrag innebär att övergången från dagens solcellsstöd kommer att fungera på ett bra sätt. Nu försvinner risken och ryckigheten som investeringsstödet inneburit. Företagen som säljer villasystem kan förenkla sin försäljning när de kan göra avslut med kunderna direkt. Det gröna avdraget innebär också att pengarna inte tar slut. Rot och Rut är ett ”rättighetsbaserat system” för villakunderna.

Det gröna avdraget kommer att hanteras som dagens rot- och rutavdrag, vilket gör det enkelt och tryggt för kunderna och solelföretagen. Stödet blir på 15 procent för kostnaden för material och arbete för solceller. Det finns en osäkerhet om övriga kostnader som resor, taksäkerhet etcetera. Dessa kostnader ska självklart ingå i underlaget, anser vi i Solelkommissionen.

Stödet blir 50 procent för totalkostnaden för material och arbete för lagring och elbilsladdning.

Våren 2020 har vi en lång kö till investeringsstödet för solceller. Den långa kön gör det osäkert för de villaägare som söker stödet idag om de kommer få sin ansökan beviljad eller ej. Det är därför av största vikt att få övergångsregler på plats mellan de två systemen, för att marknaden inte ska stanna av under 2020. Annars kommer de villaägare som nu i sommar valt att investera i solceller och räknar med stöd att hamna i kläm. Solelkommissionens förslag är därför att villaägare som installerar solel från och med 1 juli 2020 och inte erhåller investeringsstöd ges rätt att i januari 2021 begära att få del av skattereduktionen även om betalning och installation av anläggningen skett 2020.

Viktiga punkter:

  • Investeringsstödet har bara gett möjlighet till bidrag en gång. Många villaägare vill bygga ut sina system efter några år, komplettera på garaget när man köper elbil, sätta upp på nya Attefallshuset etc. Med det gröna avdraget går det att göra avdrag för solceller flera gånger vilket är utmärkt.
  • Det gröna avdraget gäller även solvärme om det installeras samtidigt med solceller och att solelproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets årliga energiproduktion.
  • Det framgår inte vad som gäller nybyggda hus. Idag omfattas inte hus yngre än fem år av rätten till rotavdrag. I regeringens förslag står att reglerna för det gröna avdraget ska följa det för investeringsstödet. Det tyder på att även nybyggda hus ska omfattas av det gröna avdraget, vilket Solekommissionen självklart kommer framhålla i remissvaret.
  • Regeringen har en skrivning att de 15 procent kan komma att sänkas i framtiden om prisutvecklingen på solcellsmarknaden medger det. Samtidigt lyfts det fram att sänkningen från dagens 20 till 15 procent minskar statens kostnader kraftigt.
  • Rätten att få avdrag på sina föräldrars hus, som finns för rot och rut, föreslås gälla även för solceller, batterilagring och laddning.
  • Spännande är att även markanläggningar omfattas. På tomtmark som är avsedd för småhus kan man bygga en mindre solelpark och erhålla stöd.
  • Stödtaket på 50 000 kr innebär solelanläggningar för max 330 000 kr.

Solelkommissionen är remissinstans och har lämnat in sitt svar den 12 juni 2020. Läs hela remissvaret här.

Nyfiken på tidigare remissvar som vi lämnat in? Du hittar hela listan här.