Räkna med solcellsstödet

Regeringen ökar stödet till solceller med 200 miljoner kronor redan i höst och höjer det till 915 miljoner kronor per år från och med 2018. Samtidigt höjs bidraget till 30 % för villaägare och bostadsrättsföreningar, medan det är oförändrat 30 % för företag. Stödet förlängs även med ett år till 2020.

– Det är positivt att det nu skjuts till resurser för få bort kön snabbt. Hittills har Sveriges blivande solelproducenter fastnat i kön till investeringsstödet då budgeten varit för liten. Nu kan alla som står i kön och som söker det närmaste året vara trygga med att få del av stödet, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och vd för Solkompaniet .

– Vi anser att det blir ännu viktigare nu när stödet höjs att man börjar planera för utfasningen. Investeringsstödet måste tas bort stegvis annars skadar man marknaden. Vi skulle vilja se en plan från regeringen på hur man trappar ner procentnivåerna redan nästa år för företag och att man ersätter stödet till villaägarna med ett SolRot, fortsätter Johan Öhnell.

– Höjningen till 30 % för villaägare sker genom en revidering av förordningen för investeringsstödet. Det arbetet pågår just nu och vår bedömning är att den blir klar under oktober. Vi har framfört till departementet att man bör göra höjningen till villakunder för alla som ännu inte erhållit stöd/byggt sin anläggning, berättar Johan Öhnell. Vi har även föreslagit att maxbeloppet ska höjas från 1,2 miljoner kronor till 3,6 miljoner kronor per anläggning för att stödet ska vara 30 % också för större anläggningar upp till 1 MW. De nya pengarna till solcellsstödet kommer att beslutas i början av december när riksdagen beslutar om budgeten för 2018, avslutar Johan Öhnell.