Rapport: Andra EU-länder har inte stoppgräns för solel på stora tak

Sverige har en stoppgräns för solel på stora tak på 255 kilowatt, som innebär att de stora taken normalt inte får större anläggningar. Solelkommissionen, Fastighetsägarna och Svensk Solenergi har därför tillsammans finansierat en rapport som kartlagt hur det ser ut i de stora EU-länder som satsat på solel och i våra grannländer. Den visar tydligt att Sverige är nästan helt ensamma om att ha denna typ av stoppregel.

Rapporten har även analyserat hur mycket takytor vi har på stora tak och visar att den förlorade solelpotentialen med dagens regelverk är fyra terawattimmar per år. En solelproduktion som skulle tillkomma i de delar av Sverige där elbehovet är som störst. Det skulle även innebära 30 miljarder i investeringar som både gör att vi tar ett stort steg mot ett elsystem med 100 procent förnybart och att det skapas en massa gröna jobb.

Jag hoppas att rapporten löser de sista frågetecknen som finansdepartementet har för att ta bort stoppregeln, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen. Vi som tagit fram rapporten har det gemensamma målet att regeringen ska med en avsiktsförklaring i budgetproppen i september om att bort stoppregeln under 2021.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av:

  • Solelkommissionen – nätverk som består av IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet. Arbetar för att skapa regelverk som möjliggör en fortsatt stark utbyggnad av kundägd solel.
  • Fastighetsägarna – branschorganisation för börsnoterade fastighetsbolag, kommunägda bostadsbolag, privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar, som arbetar för en hållbar och väl fungerande fastighetsmarknad.
  • Svensk Solenergi – branschförening med cirka 260 professionella medlemmar, bland dem finns både solenergiföretag och flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.