Regeringen faller på eget grepp om solel

Strax innan jul kom beslutet om en solskatt för större fastighetsägare. Inget parti ville egentligen införa solskatten, men Finansdepartementet hävdar att EU:s statsstödsregler tvingar Sverige att införa den. Samtidigt kom i slutet av förra året Finansdepartementets egen utredning om energiskatt, som de startat för att kunna införa skattelättnader för serverhallar. Johan Öhnell, Solkompaniet, har gått igenom utredningen:

– Utredningen hanterar hur Sverige ska kunna fortsätta att låta den tillverkande industrin behålla sin energiskatterabatt, på 14 miljarder per år, utan att bryta mot EU:s statsstödsregler!

Finansen har alltså själva en lösning på hur man följer EU:s statsstödsregler och samtidigt ger undantag när det gäller energiskatten.

– Jag tycker självklart att detta är anmärkningsvärt. Här finns ju en lösning som, enligt min bedömning, även kan användas för solel. Det är uppenbart att det här är en politisk fråga, inte en juridisk. Precis innan jul fick vi ett nytt klimatavtal, och det diskuterades att Sverige ska ligga i framkant. Samtidigt som införs en skatt på solel, som effektivt stoppar utbyggnaden på större delen av våra fastigheter i Sverige!

Igår skrev även DN om lösningen,  artikeln hittar du här.