Regeringen förbättrar villkoren för solel på stora tak

 Mobilia köpcentrum, Malmö. Solcellsanläggning om totalt 488 kilowatt. Foto: Atrium Ljungberg

Igår presenterade regeringen huvudpunkterna i budgeten för klimat och energi. Solelkommissionen, där IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet är med, har länge drivit frågan om att storleksgränsen på 255 kilowatt måste tas bort. Vi tycker självklart att de stora taken ska användas till solel. Varför ska egenanvändning av solel beskattas när andra åtgärder som gör att du köper mindre el inte gör det? Ingen tycker att man ska betala energiskatt på de kilowattimmar man inte längre köper när man byter till LED-belysning.

Regeringen föreslår nu att 255 kilowattgränsen höjs till 500 kilowatt för energiskattebefrielse, ett bra steg framåt men inte hela vägen. Nu kommer många flera av de 25 000 stora byggnader som vi har i Sverige få solelanläggningar på 499 istället för 254 kilowatt. Men potentialen på riktigt stora byggnader tas inte tillvara.

I andra EU-länder som har haft storleksgränser så höjs gränsen inte, utan principen införs att all egenanvänd solel blir skattefri. Spanien gjorde denna lagändring förra året och Österrike i år. Sverige kommer med 500 kilowattgränsen fortsatt att ligga i botten inom EU, jämfört med de stora EU-länderna och våra grannländer! Så jag är inte nöjd, Sverige borde också gå hela vägen, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Konsekvensen blir också att de med många mindre anläggningar är fortsatt skattskyldiga (0,5 öre/kilowattimme) och har kvar all administration som det innebär att vara skattskyldig och deklarera energiskatt varje månad. Det drabbar framförallt kommuner och regioner, men även företag med många små anläggningar. Att gränsen höjs till 500 kilowatt spelar mindre roll för dessa, de kommer snabbt över denna gräns totalt sätt, eftersom de har hundratals fastigheter som ägs av samma juridiska person.

Läs rapporten om hur övriga EU-länder gör för att uppmuntra till solel på stora tak