Regeringen inför ansökningsstopp för solcellsstödet

Idag kom regeringen med ett pressmeddelande om att man inför ett stopp för nya ansökningar till investeringsstödet för solceller den 7 juli. Det framgår även att det gröna avdraget ersätter stödet från 2021. Det gäller dock bara villaägare, och det skulle innebär att företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommuner och regioner blir helt utan stöd. Solelkommissionen och solelbranschen har sedan lång tid verkat för en ordnad utfasning av stödet. En framförhållning som skapar en bra övergång till en stödfri marknad för fastighetsägare som står för hälften av solelinstallationerna i Sverige.

Det är fortfarande en mycket liten del av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har börjat bygga solel på sina tak och för alla andra är stödet en viktig förutsättning för att komma igång. Ett snabbstopp av stödet på bara fyra veckor när det funnits i mer än elva år, är oklokt.

Solelkommissionen har länge drivit frågan om en plan för utfasning av stödet. Vårt förslag är att:

  • Förlänga förordningen i den del som omfattar företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommuner och regioner, med två år till den 31 december 2022.
  • Regeringen garanterar att alla som färdigställer sin solelanläggning under 2020 får del av stödet på oförändrad nivå, det vill säga tillskjuter mer medel i höstbudgeten.
  • Stödet sänks till 10 procent år 2021 och att det avslutas helt år 2023.

Läs regeringens pressmeddelande

I regeringens pressmeddelande finns det även en bra nyhet; de som fått solelstöd beviljat och inte hinner bygga klart i år får förlängd tid till sista juni 2021.

Läs Solelkommissionens debattartikel i Altinget den 9 juni om att vårda hela solelboomen och att besked om solcellsstödet för bostadsrättsföreningar, företag, lantbruk, kommuner behövs.

Läs mer om grönt avdrag för solceller, lagring och elbilsladdning

Vad är solcellsstöd?

Det finns idag ett statligt stöd för installation av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet riktar sig idag till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Stödet är ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du ansöka innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott.

Läs mer om hur du ansöker på Energimyndighetens webbsida Solelportalen.se