Regeringen snabbutreder breddad skattereduktion

Idag kom regeringens promemoria om en snabbutredning för att förbättra villkoren för kundägd solel. En av de viktigaste frågorna som utreds är hur man ska flytta skattereduktionen för villaägarna till elräkningen. Att skattereduktionen ska ges på direkt på elräkningen och inte ett år i efterskott på inkomstdeklarationen är en fråga som vi i Solelkommissionen drivit länge. Den är mycket viktig för att förenkla och synliggöra värdet av solelen, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

En annan fråga som utreds är att utvidga skattereduktionen till andelsägd sol och vindel. En efterlängtad reform för alla som bor i lägenhet för att man ska kunna bygga solel tillsammans för att täcka sitt behov av el. Utredningen ska vara klar redan 31 december, vilket visar på att frågorna är prioriterade och snart kan få sin lösning, fortsätter Johan Öhnell.

Här hittar du regeringens promemoria (pdf)