Regeringen svänger om solskatten

I somras infördes en en solelskatt, som tvingar ägare av stora solcellsanläggningar att betala energiskatt för den solel de själva producerar och använder. Solelkommissionen har arbetat intensivt för att skatten ska tas bort, eftersom den bland annat stoppar utbyggnaden av solceller på skolor, sjukhus och köpcentrum. Regeringen har hittills hävdat att skatten är ett krav från EU, men i förra veckan meddelade EU-kommissionen att några sådana krav inte finns. Igår vände slutligen även regeringen i frågan.

– Om det nu kommer signaler från kommissionen att vi kan gå ner ytterligare eller inte behöver ha hela den här skatten, då jobbar vi som sjutton nu med att se om det finns ytterligare möjligheter. För oss är det viktigt att värna solelen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Vi i Solelkommissionen är mycket glada över denna efterlängtade vändpunkt.

– Det är härligt att regeringen svänger och inser att den skadliga solelskatten är onödig och kan tas bort. Det är ett stort steg framåt för solel i Sverige och omställningen till ett helt förnybart energisystem. Det känns utmärkt att regeringen lyssnat på kritiken från oss i Solelkommissionen och att skatten faktiskt inte bryter mot några EU regler, säger Johan Öhnell, en glad styrelseordförande i Solkompaniet.

Nu är vår förhoppning att regeringen tillvaratar möjligheten att ta bort skatten snarast möjligt, innan den gör ytterligare skada, genom den lösning som redan finns i budgetpropositionen för 2017. Där beskrivs hur EU:s statsstödsregler kan hanteras för industrins, lantbrukets och serverhallarnas nedsättning av energiskatten. Precis samma lösning kan användas för solelen, som då beskattas med ett halvt öre, istället för trettio, per kilowattimme. Med denna lösning kan skatten försvinna redan nästa år, och vi kan fortsätta omställningen mot ett förnybart samhälle med solceller även på skolor, sjukhus och köpcentrum.