Regeringsförslag: 0,5-öringen tas bort

Fastighetsägare som har installerat mer än 255 kilowatt, men där ingen anläggning enskilt är större än 255 kilowatt, fick förra året en energiskattenedsättning till 0,5 öre per kilowattimme. Det var ett mycket välkommet riksdagsbeslut som har satt fart på utbyggnaden av solel. Nu kan man ha hur många anläggningar som helst upp till 255 kilowatt!

Regeringen kom i förra veckan med ett förslag om att ta bort skatteplikten för energiskatt helt för solelanläggningar upp till 255 kilowatt från och med 1 juli 2019. Det innebär att 0,5-öringen försvinner och att man som fastighetsägare inte är skattepliktig själv för energiskatten.

– Ett bra förslag tycker Solelkommissionen eftersom det gör det enklare och företagen slipper skatteadministrationen, säger Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen och vd på Solkompaniet.

Förslaget är nu ute på remiss. Det krävs både riksdagsbeslut och EU godkännande innan det kan införas.