Platt tak med upplutade solcellspaneler

Riksdagsbeslut om höjd gräns för solel

Den 19 maj fattade riksdagen det av Solelkommissionen efterlängtade beslutet att höja gränsen för skattefrihet för egenanvändning av solel från 255 kW till 500 kW. Lagen träder i kraft redan den 1 juli 2021. Den innebär att det nu öppnas upp för solel på 16 000 stora byggnader där det kan produceras två miljarder kilowattimmar. Det räcker till årsbehovet av el till närmare en miljon rena elbilar!

Sverige är dock även efter denna förbättring långt efter de stora EU-länderna, som redan tagit bort gränsen helt. Att använda de stora taken till solel som egenanvänds är helt skattebefriat även i vårt grannland Danmark. Det är lika självklart som att det inte finns någon begränsning på hur mycket el en fastighetsägare får spara genom att gå över till LED-belysning.

Vi i Solelkommissionen arbetar för att Sverige ska ta bort gränsen helt. Det är därför utmärkt att Centern i ett särskilt yttrande i riksdagen anser att det rimliga är att Sverige också tar bort sin gräns. Vår förhoppning är att regeringen redan i budgetproppen för 2022 tar nästa steg och tar bort gränsen för egenanvändning helt. Det är en enkel åtgärd som snabbt ökar solelproduktionen i Sverige, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Läs mer om beslutet att höja gränsen för skattefrihet på egenanvänd solel på riksdagen.se

Läs också mer om den rapport som Solelkommissionen, Svensk Solenergi och Fastighetsägarna tog fram förra året: ”Andra EU-länder har inte stoppgräns för solel på stora tak”.