Riksrevisionen vill ha långsiktiga regelverk för solel

Riksrevisionen, som granskat stöden till solel, lämnade den 30 november sin rapport till Riksdagen. De är kritiska till att regeringen inte gjort konsekvensanalyser av de olika stöd som finns idag, men säger samtidigt att det är svårt att göra dessa analyser. Deras rekommendation är att stödet till solel ges långsiktiga och stabila spelregler. Något som vi i Solkompaniet och Solelkommissionen helt ställer upp på.

Vi invänder dock skarpt mot Riksrevisionens syn i rapporten. De menar att energiskattebefrielse och att inte betala moms och rörlig elnätsavgift ska betraktas som stöd. Vi menar att när villaägare eller större fastighetsägare energieffektiviserar eller installerar en värmepump minskar elinköpet. Det ska inte ses som ett stöd att man inte längre betalar energiskatt för den el man inte längre köper.

Solelkommissionen anser att investeringsstödet till solceller ska fasas ut till slutet av 2020 och att det enda stöd som ska finnas är skattereduktionen och en SolRot till villaägare. Och att kundägd solel som förbrukas av kunderna självklart inte ska beskattas, precis som det som gäller andra åtgärder som minskar energiförbrukningen. Det är ett enkelt och långsiktigt regelverk som skapar förutsättningar för att nå 10 % solel i Sverige till 2030.

Johan Öhnell, vd Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen