Så hundradubblar vi till 2030 i Sverige

Även om Medelhavsområdet är känt för sitt soliga väder är Sveriges förutsättningar nästan lika bra: drygt hälften av solinstrålningen som når Rom träffar även Visby. Ändå är Italien hundra gånger bättre på solel än Sverige. Där kommer nästan tio procent av elen från solen, här mindre än en promille. Vad behövs för att vi ska hundradubbla? Hur tänker fastighetsägare som bygger solel idag? Och vad behöver regeringen göra för att solel ska ha en strålande framtid även i Sverige? Det diskuterar Johan Öhnell, styrelseordförande Solkompaniet, Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan, Anders Lago, förbundsordförande HSB och Petra Hallenbrant, kundchef Telge Energi på Solelkommissionens seminarium i Almedalen. Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers, är moderator.

Tid: 6/7 2016 09:00 – 09:50
Plats: Sal F14, Cramérgatan 3, Uppsala universitet, Campus Gotland, Visby.