Skattefriheten för kundägd solel blev lag den 1 juli

Solelmarknaden i Sverige har fördubblats ett antal år i rad, men först idag har vi fått en tydlig lagstiftning om vilken kundägd solel som är skattefri.

Den nya lagen innebär att solelanläggningar på upp till 255 kWt, som ger en årsproduktion på cirka 230 000 kWh per år, blir befriade från energiskatten som idag är 29 öre/kWh. Tidigare har det enbart varit en tolkning från Skatteverket som har gjort solelen skattefri, men den nya lagen kan kunderna känna sig trygga med att skattefriheten är tydligt definierad i lagen. Det blir också möjligt att sälja överskottsel utan att bli betraktad som elbolag, vilket är viktigt eftersom solel under vissa soliga timmar kan ge ett överskott. Den nya lagen gör att alla villaägare, många bostadsrättsföreningar och mindre företag nu tryggt kan bygga solceller på sina tak.

– Det är utmärkt att Sverige äntligen får in solel i lagen om skatt på energi så att det blir tydligt att småskalig solel inte beläggs med energiskatt. Det kommer att ytterligare öka utbyggnadstakten av solel i Sverige! Vi har tillräckligt med sol och det är gammalmodiga regelverk som utgör de främsta hindren i Sverige, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

För fastighetsägare som har mer än 255 kWt i solel försämras istället villkoren kraftigt då all solel, även den som förbrukas i samma fastighet som den produceras, kommer att beläggas med energiskatt. Det innebär att dessa fastighetsägare måste betala energiskatt på den el de inte längre köper. Det gör att utbyggnaden av solel på skolor, sjukhus, flerbostadshus, kontor och köpcentrum riskerar att stanna av.

– Att införa en skatt på kundägd solel som produceras i samma byggnad som den förbrukas innebär ett stort hinder för omställningen till ett helt förnybart energisystem,  Självklart ska alla takytor användas för att reducera energiförbrukningen och då måste solel behandlas som annan energieffektivisering, fortsätter Johan Öhnell.

– Regeringen har redan tillsatt en egen utredning som ska vara klar i januari 2017 för att se på förutsättningarna för att ta bort eller kompensera större fastighetsägare för den nya solskatten. Det är självklart bra, men denna skatt borde aldrig ha införts, säger Johan Öhnell.

Ta del av fler kommentarer om den nya lagstiftningen i Dagens Industri och i Ekot.