Släpp solelen fri – om hur vi kan använda våra tak optimalt

Välkommen till Solelkommissionens seminarium under Almedalsveckan 2018!

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Finns allt på plats för att solelen ska kunna stå för tio procent av Sveriges elbehov 2030?

Idag kommer endast två promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 procent på befintliga tak. Regelverken för kundägd solel har tagit stora steg framåt under de senaste två åren. Men dagens regelverk låser in solelen i de enskilda fastigheterna. Det gör att anläggningarnas storlek idag avgörs av husets elförbrukning istället för takets potential för solel. Det gör att Sverige förlorar stora mängder solel i omställningen till ett förnybart energisystem. Helt enkelt samhällsekonomiskt ineffektivt! Vi berättar om vilka möjligheter solel har idag och samtalar om de förändringar som krävs för att taken på våra flerbostadshus, skolor, kontor och andra byggnader ska kunna användas fullt ut för att producera förnybar energi. Seminariet tar upp både frågan om att flytta solel från hus med soliga tak till hus i skuggan till andra frågor.

Medverkande:

  • Magnus Ulaner, Miljöchef, HSB
  • Per Löfgren, Hållbarhetschef, JM
  • Johan Öhnell, Vd, Solkompaniet
  • Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
  • Johanna Wikander, Miljöchef, Stockholmshem
  • Patrik Engström, Riksdagsledamot Näringsutskottet, Socialdemokraterna
  • Linus Lakso, Ledamot i partistyrelsen, Miljöpartiet
  • Maria Weimer, Energipolitisk talesperson, Liberalerna
  • Sofia Fölster, Riksdagsledamot Näringsutskottet, Moderaterna
  • Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet

Moderator: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

När: Tosdag 3 jukli kl 13.00
Här: Sal B22, Uppsala universitet, Cramérgatan 3, Visby

Välkommen!