SMB: Sverige kan ha tio procent solel till 2030

Solelkommissionen välkomnar Energimyndighetens nya förslag till solelstrategi, men menar att utvecklingen kan gå mycket snabbare. 

Supermiljöbloggen (SMB) skrev i går om Energimyndighetens nya rapport där det uppskattas att solenergin kan komma att stå för 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning år 2040.

Johan Öhnell, som är ansvarig för företagsnätverket Solelkommissionen och även ordförande i Solkompaniet, säger i en skriftlig kommentar till Supermiljöbloggen:

– Bra med mål, det är första gången som solelens del i den svenska energimixen kvantifieras. Vi på Solelkommissionen har satt målet till tio procent solel år 2030 – det är fullt möjligt. Det räcker med att vi bygger solel på en fjärdedel av befintliga lämpliga tak för att nå det.

Enligt Johan Öhnell är Energimyndigheten rätt ute då man i rapporten gör klart att enkla och tydliga regelverk som är anpassade till olika kundgrupper är avgörande för att få fart på utbyggnaden av solel i Sverige.

– Härligt med fokus på den viktigaste frågan, det är inte stöd utan enkla regelverk som är anpassade till kundägd elproduktion, säger Johan Öhnell. Han menar att det finns många andra bra förslag i Energimyndighetens rapport, men tillägger att han saknar förlag om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel, samt förslag om rätten att flytta el mellan byggnader och olika förbrukningsabonnemang.

Här hittar du hela artikeln.