Solcellsatsning i höstbudgeten – både plus och minus!

Klimatminister Isabella Lövin meddelade i helgen att investeringsstödet till solceller tillförs nya pengar redan nu i höst. En bra kortsiktig lösning som tar bort de långa köerna, men den måste följas av regelförändringar som förenklar för solel, anser Solelkommissionen.

I helgen presenterade Isabella Lövin att regeringen ökar stödet till solceller med 200 MSEK redan i höst och ännu kraftigare de kommande åren. Samtidigt höjs bidraget till 30 % för villaägare och BRF:er, medan det är oförändrat för företag. Stödet förlängs även med ett år till 2020.

Det är positivt att det nu skjuts till resurser för få bort kön snabbt. Hittills har Sveriges blivande solelproducenter fastnat i kön till investeringsstödet då budgeten varit för liten. Det är utmärkt att förslaget har fokus på villaägarna, säger Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Solelkommissionen anser att det blir ännu viktigare nu när stödet höjs att man börjar planera för utfasningen. Investeringsstödet måste tas bort stegvis annars skadar man marknaden. Vi skulle vilja se en plan från regeringen på hur man trappar ner procentnivåerna redan nästa år för företag och att man ersätter stödet till villaägarna med ett SolRot. Lägre nivå men enklare än dagens investeringsstöd.

För att skapa en marknadsdriven solcellsmarknad i Sverige är det också avgörande att regelverken fortsätter att anpassas till kundägd solel. Reglerna för hur man som kund får använda sin egenproducerade el har förbättrats avsevärt de senaste två åren. Småskalig solel upp till 255 kW per anläggning är numera alltid skattebefriad, enligt ny lagstiftning. Men det finns fortfarande många regler kvar att ändra.

Idag finns tex ett regelverk som stoppar att man kan flytta småskalig solel mellan sina egna byggnader. Det innebär ett stort hinder för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och gör att soliga tak inte kan användas optimalt och att Sverige inte tar tillvara på solelen fullt ut. Den kundägda elproduktionen är idag endast en dryg promille av Sveriges elbehov. Potentialen är 10 % och för att nå dit måste regelverken fortsätta utvecklas och då klarar vi oss utan investeringsstöd, avslutar Johan Öhnell.

Läs Regeringens pressmeddelande