Solcellsstöd 2021 enbart till de som står i kön

Nu har äntligen regeringens besked om investeringsstödet kommit. Det blev som väntat att de nya pengarna för år 2021 enbart går till de som står i kön, det vill säga de som sökte senast 7 juli 2020. Stödet öppnas alltså inte upp för nya ansökningar. Det sänks samtidigt till 10 procent. Solelkommissionen har under flera års tid arbetat för att investeringsstödet skulle fasas ut, men nu är det tyvärr klart att det snabbstopp som regeringen införde i somras är slutet för stödet. De 260 miljoner kronor som finns för 2021 täcker enligt Solelkommissionens beräkningar endast hälften av de som står i kön. Vi kommer därför arbeta för att regeringen i vårbudgeten tillför medel så att alla som står i kön erhåller stöd. Stödet är viktigt för alla mindre anläggningar som till exempel bostadsrättsföreningar och förskolor.

För villaägarna ersätts investeringsstödet med det gröna avdraget, som träder i kraft 1 januari 2021. Det är en utmärkt ersättning för investeringsstödet och gör det mycket enklare för villaägare eftersom kön slopas och avdraget ges direkt på fakturan. Avdraget blir 15 procent av kostnaden för material och arbete och Solelkommissionen arbetar för att Skatteverket ska ta fram en schablon för material och arbetskostnaden av total kostnaden, för att förenkla för både kunderna och solelinstallatörerna.

Läs regeringens pressmeddelande 17 december 2020: Förlängt stöd för installation av solceller för kommuner och företag