Solcellsstödet med även i M:s budget

Moderaterna, som förra året ville slopa investeringsstödet till solceller helt, har i sin budget för 2019 med 535 miljoner kronor. Viktigt och utmärkt, för även om stödet ska fasas ut kan man inte ta bort det över en natt. Särskilt inte när regeringen under 2018 höjt det och fått kön att bli rekordstor. Moderaterna skriver också i sin budget att de vill sänka nivån från 30 procent till 15 procent redan 2019 och sedan fasa ut det stegvis. En sänkning till 15 procent innebär att alla som står i kön nu kommer att få stödet. En sänkning av procentnivån tas inte i riksdagen utan är ett beslut som regeringen tar på egen hand. En tidplan för ett beslut om sänkning finns inte i dagsläget.

Solelkommissionen vill också se en utfasning

Vi på Solelkommissionen har länge drivit frågan om att fasa ut stödet till företag och att ersätta det med en SolRot till privatpersoner. Vårt förslag är dock att sänka till 20 procent i ett första steg under andra halvan av 2019 och ta nästa steg till 10 procent hösten 2020. Och att göra det med framförhållning, alla investeringsstöd bör ha en treårshorisont för att en utfasning ska kunna fungera väl. Både branschen och alla kunder som planerar att bygga behöver vet vad som kommer att gälla.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet. Vi arbetar för att solel ska få bättre förutsättningar.

Läs mer om övergångsbudgeten